Przekłady

Dlatego powinniśmy1a w większymb stopniu stosować się do tego1b, co usłyszeliśmy, aby nas czasem nie zniosło (z kursu)2c.

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "ημας προσεχειν" [hēmas prosechein] - nam zważać, nam zwracać uwagę; w N/A "προσεχειν ημας" [prosechein hēmas] - zważać nam, zwracać uwagę nam;
2 w TR i BT występuje lekcja "παραρρυωμεν" [pararryōmen]; w N/A "παραρυωμεν" [pararyōmen];

Słowniki:

a trzeba, być koniecznym, być nieuniknionym, musieć;
b obficiej, bardziej;
c zwrócić uwagę, strzec sięwystrzegać się;
d przypływać obok, przeciekać, wypryskać, dryfować, odpływać;