Przekłady
Przekład dosłowny:

Bo skoro słowo wypowiedzianeb przez posłańcówa stało się wiążącec, a każde wykroczenied i nieposłuszeństwo spotkało sięe z zasłużonąf zapłatąg,

Przekład literacki:

Bo skoro słowo wypowiedzianeb przez aniołówa stało się wiążącec, a każde wykroczenied i nieposłuszeństwo spotkało sięe z zasłużonąf zapłatąg,

Słowniki:

a <32> posłanieczwiastun, anioł; Termin może oznaczać zarówno anioła, jak i kogoś posłanego z jakąś wiadomością; 
b <2980> mówić, przemawiać;
c <949> mocne, twarde, trwałe;
d <3847> przestępstwo, przekroczenie, grzech, odchylenie;
e <2983> przyjmować, odebierać, brać;
f <1738> zgodne z prawem, słuszne, sprawiedliwe, prawe;
g <3405> odpata, zapłata, kara, nagroda, wynagrodzenie;