Przekłady

Stąd też bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, skupcie uwagę na Chrystusie Jezusie, Apostole i Arcykapłanie naszego wyznania,