Przekłady

[Dlatego zniechęciłem sięa do tego1 pokoleniab i powiedziałem: Zawsze błądząc sercemd; nie poznali też moich dróge],2

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "εκεινη" [ekeinē] - strong 1565; w N/A "ταυτη" [tautē] - strong 3778;
2 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Jeremiasza 4:22: Jakże głupi jest mój lud, nic o mnie nie wie. Niemądre to i nierozumne dzieci. Są biegłe w czynieniu zła, lecz dobrze czynić nie umieją. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <4360> zagniewać się, być niezadowolony, być obrażany, zniechęcić się;
b <1074> pokolenie, rasa, rodzina;
c <4105> zwodzić, wprowadzać w błąd, błądzić;
d <2588> serce, życie wewnętrzne;
e <3598> droga, podróż, ścieżka;