Przekłady

[toteż przysiągłema w moim gniewieb: Nie wejdąc do mojego odpocznieniad].1

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie do IV Księgi Mojżeszowej 14:21-23: Ale — jak żyję i jak pełna jest cała ziemia chwały Pana — Żaden z tych mężów, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, jakich dokonywałem w Egipcie i na pustyni, a oto już dziesięciokrotnie wystawiali mnie na próbę i nie słuchali mojego głosu, Nie zobaczy ziemi, którą przysiągłem ich ojcom. Żaden z tych, którzy mnie znieważyli, jej nie zobaczy; V Księgi Mojżeszowej 1:34-35: A gdy Pan usłyszał wasze słowa, rozgniewał się i tak poprzysiągł: Nikt z tych mężów, z tego złego pokolenia nie ujrzy ziemi dobrej, którą przysiągłem dać waszym ojcom; Psalmu 95:7-11: On bowiem jest Bogiem naszym, A my ludem pastwiska jego i trzodą ręki jego. Obyście dziś głos jego usłyszeli: Nie zatwardzajcie serca waszego, jak w Meriba, Jak w dniu pobytu w Massa na pustyni, Gdzie kusili mnie ojcowie wasi, Doświadczali mnie, chociaż widzieli dzieło moje. Przez czterdzieści lat czułem odrazę do tego rodu I rzekłem: Lud ten błądzi sercem i nie zna dróg moich, Dlatego przysiągłem w gniewie swoim: Nie wejdą do odpocznienia mego (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <3660> przysięgać, ślubować;
b <3709> gniew, zapalczywość, pasja;
c <1525> wchodzić, przychodzić;
d <2663> odpoczynek, odpocznienie, wypoczynek;