Przekłady

Uważajciea, bracia, aby w kimś z was nie było czasem złegoc sercab niewiaryd — w odstępstwiee od żywego Boga,1

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie Psalmu 84:3: Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków Pańskich. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego; Księgi Daniela 6:27: Przeze mnie wydany został dekret, że na całym obszarze mojego królestwa winni drżeć i bać się Boga Daniela; On bowiem jest Bogiem żywym i trwa na wieki, a jego królestwo jest niezniszczalne i władza jego jest nieskończona. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <991> patrzeć, uważać, oglądać, dostrzegać, rozpoznawać;
b <2588> serce, życie wewnętrzne;
c <4190> złe, niegodziwe;
d <570> niewiara, niewierność, nieufność;
e <868> odstąpić, odejść;