Przekłady

ale zachęcajcie sięa nawzajem każdego dnia, dopóki1 trwa to, co się nazywab "dzisiaj", aby przez zwodniczośćd grzechu żaden z was2 nie uległ zatwardziałościc3

Komentarz:

1 w TR i N/A występuje lekcja "αχρις" [achris]; w BT "αχρι" [achri];
2 w TR i N/A występuje lekcja "τις εξ υμων" [tis eks hymōn] - ktoś z was; w BT "εξ υμων τις" [eks hymōn tis] - z was ktoś;
3 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Jeremiasza 17:9: Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute, któż może je poznać? (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <3870> wzywać, prosić, zachęcać, napominać;
b <2564> wzywać, powoływać, nazywać, zapraszać;
c <4645> zatwardzać, czynić twardym;
d <539> podstęp, oszustwo, zwiedzenie;