Przekłady

– staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko pierwotne zrozumienie zachowamy mocne aż do końca —