Przekłady
Przekład dosłowny:

staliśmy się1 bowiem współuczestnikamia Pomazańca1b, jeśli tylko pierwotnec zrozumienied zachowamyg mocnef aż do końcae

Przekład literacki:

staliśmy się1 bowiem współuczestnikamia Chrystusa1b, jeśli tylko pierwotnec zrozumienied zachowamyg mocnef aż do końcae

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "γεγοναμεν του χριστου" [gegonamen tou christou] - staliśmy się Pomazańca; w N/A "του χριστου γεγοναμεν" [tou christou gegonamen] - Pomazańca staliśmy się;

Słowniki:

a uczestnik, towarzysz partner, współpracownik;
b PomazaniecNamaszczony; Termin, którym określano zazwyczaj królów, kapłanów-lewitów i proroków, ale także zapowiedzianego przez Boga Zbawiciela; W języku hebr. "מָשִׁ֫יחַ" [Masziasz] - NamaszczonyMesjasz
c początek, zwierzchność, władza, stojący na czele;
d zrozumienie, założenie, zapewnienie;
e koniec, cel, podatek;
f mocne, twarde, trwałe;
g trzymać, zachowywać;