Przekłady

w słowach bowiem: [Dziś, jeśli usłyszycie Jego głosa, nie zatwardzajcieb waszych sercc, jak w czasie buntud],1

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie do Psalmu 95:7-8: On bowiem jest Bogiem naszym, A my ludem pastwiska jego i trzodą ręki jego. Obyście dziś głos jego usłyszeli: Nie zatwardzajcie serca waszego, jak w Meriba, Jak w dniu pobytu w Massa na pustyni, (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <5456> głos, dźwięk, hałas;
b <4645> zatwardzać, czynić twardym;
c <2588> serce, życie wewnętrzne;
d <3894> bunt, rozdrażnienie, podrażnienie;