Przekłady

Widzimya więc, że nie moglib wejśćc z powodu niewiaryd.

Słowniki:

a <991> patrzeć, uważać, oglądać, dostrzegać, rozpoznawać;
b <1410> móc, być w stanie, być możliwym;
c <1525> wchodzić, przychodzić;
d <570> niewiara, niewierność, nieufność;