Przekłady

Zostałd On1 przecież uznanyd za godnegoc o tyle większej chwały1a od Mojżesza2b, o ile większym uznaniem od domu cieszy się jego budowniczye.

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "δοξης ουτος" [doksēs outos] - chwały Ten; w N/A "ουτος δοξης" [outos doksēs] - Ten chwały;
2 w TR występuje lekcja "μωσην" [mōsēn]; w BT i N/A "μωυσην" [mōusēn];
3 Możliwe, że jest to nawiązanie V Księgi Mojżeszowej 34:12: I przez wszystkie przejawy mocy, i wszystkie wspaniałe i wielkie czyny, jakich Mojżesz dokonał na oczach całego Izraela; Księgi Zachariasza 6:13: On zbuduje przybytek Pana i zdobędzie majestat królewski, zasiądzie jako władca na swoim tronie. Także kapłan zasiądzie na swoim tronie i będzie między obydwoma pokojowe nastawienie. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <1391> chwała, sława, honor, splendor;
b <3475> Mojżesz; Hebr. "מֹשֶׁה" (Moses) - wyciągnąć; Przywódca Izraelitów w okresie ich wyjścia z Egiptu i wędrówki do ziemi kanaanejskiej; Prawodawca; Żył prawdopodobnie w XIII wieku p.n.e.;
c <5092> wartość, szacunek, zaszczyt, honor;
d <2192> mieć, posiadać;
e <2680> budować, przygotowywać;