Przekłady

Każdy dom jest — jak wiadomo — przez kogoś budowanya, Bóg natomiast jest tym, który zbudowała 1 wszystko.2

Komentarz:

1 w N/A nie występuje rodzajnik "τα" [ta];
2 Możliwe, że jest to nawiązanie do I Księgi Mojżeszowej 1:1: Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <2680> budować, przygotowywać;