Przekłady

Bądźmy zatem ostrożni, aby czasem — choć obietnica wejścia do Jego odpocznienia pozostaje aktualna — ktoś z was nie uważał, że stanął poza jej nawiasem,