Przekłady
Przekład dosłowny:

Bądźmya zatem ostrożnia, aby czasem — choć obietnica wejściac do Jego odpocznieniad pozostaje aktualnab — ktoś z was nie uważałe, że miał brakif,

Przekład literacki:

Bądźmya zatem ostrożnia, aby czasem — choć obietnica wejściac do Jego odpocznieniad pozostaje aktualnab — ktoś z was nie uważałe, że stanął poza jej nawiasemf,

Słowniki:

a bojący się, lękający się; termin, którym określano nieobrzezanych a wierzących w monoteizm nie-Żydów (pogan) zachowujących przykazania Noachidów;
b zostawić, porzucić;
c wchodzić, przychodzić;
d odpoczynek, odpocznienie, wypoczynek;
e uważać, myśleć, zdawać się, wydawać się;
f odczuwać brak, być w niedostatku, być w potrzebie;