Przekłady

Każdy bowiem arcykapłan wybieranya spośród ludzi jest wyznaczanyb ze względu na ludzi do prowadzeniac spraw dotyczących Boga — po to, by składał daryd i ofiary za grzechy

Słowniki:

a przyjmować, odebierać, brać;
b ustanawiać, ustalać, prowadzić;
c przynosić, ofiarowywać, przyprowadzać;
d dar ofiarny, dar;