Przekłady

Każdy bowiem arcykapłan wybierany spośród ludzi jest wyznaczany ze względu na ludzi do prowadzenia spraw dotyczących Boga — po to, by składał dary i ofiary za grzechy