Przekłady

w słowach: [Zaiste1, błogosławiąc pobłogosławię cię i mnożąc rozmnożę cię];2

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "η" [hē] - czy - strong 2229; w N/A "ει" [ei] - jeśli - strong 1487;
2 Możliwe, że jest to nawiązanie do I Księgi Mojżeszowej 12:3: I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę; i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi; I Księgi Mojżeszowej 17:4: Oto przymierze moje z tobą jest takie: Staniesz się ojcem wielu narodów; I Księgi Mojżeszowej 22:17: Będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, a potomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <2127> błogosławić, wysławiać, dobrze życzyć;
b <4129> mnożyć, czynić wzrost, pomnażać, rozmnażać;