Przekłady

Trzymamya się jej jako kotwicy duszyb, pewnejc i niewzruszonejd, sięgająceje aż poza zasłonę,1

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie do III Księgi Mojżeszowej 16:2, 12 i 15: I rzekł Pan do Mojżesza: Powiedz Aaronowi, bratu swemu, żeby nie wchodził o każdym czasie do miejsca świętego poza zasłonę przed wieko, które jest na Skrzyni, aby nie umarł, gdyż ukażę się nad wiekiem w obłoku (...) Następnie weźmie pełną kadzielnicę rozżarzonych węgli z ołtarza, który jest przed Panem, i pełne garście miałkiego wonnego kadzidła i wniesie poza zasłonę (...) Następnie zarżnie kozła na ofiarę za grzech ludu i wniesie jego krew poza zasłonę, i uczyni z jego krwią podobnie, jak uczynił z krwią cielca: pokropi nią ponad wiekiem i przed wiekiem. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <2192> mieć, posiadać;
b <5590> dusza, życie;
c <804> bezpieczne, niezawodne, godne zaufania, pewne;
d <949> mocne, twarde, trwałe;
e <1525> wchodzić, przychodzić;