Przekłady

To właśnie uczynimy1, jeśli Bóg pozwolia.

Komentarz:

1 w TR i N/A występuje lekcja "ποιησομεν" [poiēsomen] - uczynimy; w N/A "ποιησωμεν" [poiēsōmen] - uczynilibyśmy;

Słowniki:

a <2010> pozwalać, wyrażać zgodę;