Przekłady

Niemożliwea bowiem raz oświeconychb, którzy też posmakowalic niebiańskiegoe darud i którym dano stać się uczestnikamif Ducha Świętegog,

Słowniki:

a <102> niemożliwe, niezdolne, bezsilne;
b <5461> świecić, oświecić, wydobywać na światło, ujawniać, uwidaczniać;
c <1089> spróbować, zasmakować, doświadczyć;
d <1431> dar, darowizna, podarunek, prezent;
e <2032> niebieskie, duchowe;
f <3353> uczestnik, towarzysz partner, współpracownik;
g <40> święty, poświęcony, oddzielony;