Przekłady

ta natomiast, która rodzia ciernie i osty, jest bezużytecznab i bliskac przekleństwa, a jej kresemd — spalenie.1

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie do I Księgi Mojżeszowej 3:17-18: A do Adama rzekł: Ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc: Nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie! W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego! Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym; V Księgi Mojżeszowej 29:22: Cała jej gleba jest siarką, solą i pogorzeliskiem. Nie będzie obsiewana, nic na niej nie wyrośnie, nie wzejdzie na niej żadna trawa, Będzie jak zwaliska Sodomy i Gomory, Admy i Seboim, które Pan obrócił w gruzy w swoim gniewie i zapalczywości. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <1627> wynosić, wydobywać;
b <96> niewypróbowany, zdyskwalifikowany, niezdatny;
c <1451> blisko, niedaleko, w pobliżu;
d <5056> koniec, cel, podatek;