Przekłady

Ale chociaż tak mówimyf, jesteśmya co do was, kochanib, przekonania o rzeczach lepszych1c i wynikającychd ze zbawieniae.

Komentarz:

1 w TR występuje lekcja "κρειττονα" [kreittona] - lepszych, znaczniejszych - strong 2909; w BT i N/A "κρεισσονα" [kreissona] - lepszych - strong 2908;

Słowniki:

a <3982> pokładać ufność, polegać, być pokonanym;
b <27> miłowany, kochany;
c <2909> lepiej, znaczniej, bardziej doskonale;
d <2192> mieć, posiadać;
e <4991> wyzwolenie, zbawienie;
f <2980> mówić, przemawiać;