Przekłady

Co do tego [Melchisedeka, króla Salemu, kapłana Boga Najwyższego], który [wyszedł na spotkanie Abrahama powracającego po rozgromieniu królów i pobłogosławił mu],