Przekłady

Ten zaś, o którym mowa, należałb do innego plemieniaa, z którego nikt nie służyłc ołtarzowi;

Słowniki:

a plemię, rasa;
b uczestniczyć, być członkiem;
c zwrócić uwagę, strzec sięwystrzegać się;