Przekłady

Ten zaś, o którym mowa, należał do innego plemienia, z którego nikt nie służył ołtarzowi;