Przekłady

wiadomo bowiem, że nasz Panc pochodzib z plemieniad Judya, a o kapłaństwiee1 w tym plemieniud Mojżesz2f nic1 nie powiedział.3

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "ουδεν περι ιερωσυνης" [ouden peri ierōsynēs] - nic o kapłaństwie; w N/A "περι ιερεων ουδεν" [peri iereōn ouden] - o kapłanach nic;
2 w TR występuje lekcja "μωσης" [mōsēs]; w BT i N/A "μωυσης" [mōusēs];
3 Możliwe, że jest to nawiązanie do I Księgi Mojżeszowej 49:10: Nie oddali się berło od Judy Ani buława od nóg jego, Aż przyjdzie władca jego, I jemu będą posłuszne narody; Księgi Izajasza 11:1: I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a Juda/Judasz; Hebr. "יְהוּדָה" [Jehuda] - Wielbić
b wzrastać, wstawać, rosnąć;
c pan, władca, rządca;
d plemię, rasa;
e kapłaństwo, urząd kapłański;
f Mojżesz; Hebr. "מֹשֶׁה" (Moses) - wyciągnąć; Przywódca Izraelitów w okresie ich wyjścia z Egiptu i wędrówki do ziemi kanaanejskiej; Prawodawca; Żył prawdopodobnie w XIII wieku p.n.e.;
g mówić, przemawiać;