Przekłady

wiadomo bowiem, że nasz Pan pochodzi z plemienia Judy, a o kapłaństwie w tym plemieniu Mojżesz nic nie powiedział.