Przekłady

Świadczy bowiem o Nim tak: [Ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka].