Przekłady
Przekład dosłowny:

Świadczy1a bowiem o Nim tak: [Ty jesteś kapłanem na wiekb według porządkuc Melchisedekad].2

Przekład literacki:

Świadczy1a bowiem o Nim tak: [Ty jesteś kapłanem na wiekib według porządkuc Melchisedekad].2

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "μαρτυρει" [martyrei] - świadczy; w N/A "μαρτυρειται" [martyreitai] - jest świadczone, świadczy;
2 Możliwe, że jest to nawiązanie Psalmu 110:4: Przysiągł Pan i nie pożałuje: Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a świadczyć, dowodzić;
b wiek, cykl czasu;
c porządek, pozycja, ranga;
d Melchisedek; Hebr. "מַלְכִּי - צֶ֫דֶק" [Malki-zedek] - król sprawiedliwości;