Przekłady

Taki właśnie (i)1 przystałoa nam mieć arcykapłan: świętyb, niewinnyc, niesplamionyd, odłączonye od grzeszników i wywyższonyf ponad niebiosag;

Komentarz:

1 w TR i BT nie występuje słowo "και" [kai] - i;

Słowniki:

a <4241> przystoić, dostosowywać się;
b <3741> święty, poświęcony, pobożny;
c <172> niewinny, prostoduszny, szczery, prosty;
d <283> nieskazitelny, nieskalany;
e <5563> oddzielać, oddalać, odchodzić;
f <5308> wysoki, wzniosły;
g <3772> niebo, niebiosa;