Przekłady
Przekład dosłowny:

Prawoa bowiem ustanawiab arcykapłanami ludzi mającychc słabościd, lecz słowoe przysięgi, złożonej po nadaniu Prawaa — Synaf uczynionego doskonałymh na wiekg.

Przekład literacki:

Prawoa bowiem ustanawiab arcykapłanami ludzi mającychc słabościd, lecz słowoe przysięgi, złożonej po nadaniu Prawaa — Synaf uczynionego doskonałymh na wiekig.

Słowniki:

a <3551> prawo, norma;
b <2525> ustanawiać, ustalać, prowadzić;
c <2192> mieć, posiadać;
d <769> słabość, bezsilność, cierpienie, choroba;
e <3056> słowo, mowa, sprawa;
f <5207> syn, potomek;
g <165> wiek, cykl czasu;
h <5048> zakończyć, wykonać, dokonać;