Przekłady

Głównąa zaś myślą (naszych) wywodów, (jest to), że mamyb takiego Arcykapłana, który zasiadłc po prawicy tronud Majestatue na niebiosachf 1

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie do Psalmu 110:1: Psalm Dawidowy. Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej, Aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek pod nogi twoje! (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a główna sprawa, najważniejsza rzecz;
b mieć, posiadać;
c siadać, osiadać;
d tron, fotel, siedzenie;
e wielkość, majestat;
f niebo, niebiosa;