Przekłady

Główną zaś myślą (naszych) wywodów, (jest to), że mamy takiego Arcykapłana, który zasiadł po prawicy tronu Majestatu na niebiosach