Przekłady

[I nikt nie będzie uczył swego bliźniego1a ani nikt swego brata, mówiąc: Poznaja Panac — ponieważ wszyscy będą Mnie znać, od najmniejszego 2 aż do największegod z nich],3

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "πλησιον" [plēsion] - bliźni, tuż obok - strong 4139; w N/A "πολιτην" [politēn] - rodak, obywatel - strong 4177;
2 w N/A nie występuje słowo "αυτων" [autōn] - (z) nich;
3 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Jeremiasza 24:7: I dam im serce, aby mnie poznali, że Ja jestem Pan. I będą mi ludem, a Ja będę im Bogiem, bo nawrócą się do mnie całym swoim sercem; Księgi Jeremiasza 31:34: I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: Poznajcie Pana! Gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich — mówi Pan — Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <4139> bliźni, tuż obok, w pobliżu, po sąsiedzku;
b <1097> poznawać, uczyć się, nabywać wiedzy;
c <2962> pan, władca, rządca;
d <3173> wielki, potężny;