Przekłady

Każdy bowiem arcykapłan jest ustanawianyc, aby składaća daryb i ofiary; zachodzi zatem potrzebad, aby i Ten miałe coś, co mógłby ofiarowaća.

Słowniki:

a <4374> przynosić, ofiarowywać, przyprowadzać;
b <1435> dar ofiarny, dar;
c <2525> ustanawiać, ustalać, prowadzić;
d <316> konieczny, niezbędny;
e <2192> mieć, posiadać;