Przekłady

Służąc oni obrazowia i cieniowib tego, co niebiańskied - jak Bóg ostrzegłe Mojżesza1f, gdy miałg zbudować przybyteki: [Dopilnujj – mówił - abyś uczynił2h wszystko według wzoruk, który został ci ukazanyl na górzem].3

Komentarz:

1 w TR występuje lekcja "μωσης" [mōsēs]; w BT i N/A "μωυσης" [mōusēs];
2 w TR występuje lekcja "ποιησης" [poiēsēs] - uczyniłbyś; w BT i N/A "ποιησεις" [poiēseis] - uczynisz;
3 Możliwe, że jest to nawiązanie do II Księgi Mojżeszowej 25:40: Bacz, abyś uczynił to według wzoru, który ci ukazano na górze. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <5262> przykład, postać;
b <4639> cień, ciemność;
c <3000> służyć, sprawować kult;
d <2032> niebieskie, duchowe;
e <5537> otrzymać wyrocznię, ostrzegać, wezwać publicznie;
f <3475> Mojżesz; Hebr. "מֹשֶׁה" (Moses) - wyciągnąć; Przywódca Izraelitów w okresie ich wyjścia z Egiptu i wędrówki do ziemi kanaanejskiej; Prawodawca; Żył prawdopodobnie w XIII wieku p.n.e.;
g <3195> zmierzać, mieć nastąpić, być blisko, zapowiadać się;
h <2005> wykonywać, kończyć, uzupełniać, doskonalić;
i <4633> namiot, przybytek;
j <3708> widzieć, patrzeć, uważać, dostrzegać;
k <5179> typ, wzór, postać, odcisk, ślad, przykład;
l <1166> pokazywać, prezentować, ukazywać;
m <3735> góra, wzniesienie;