Przekłady

Teraz1 zaś (nasz Arcykapłan) przyjął2b o tyle wyższąa służbęc, o ile lepszegod przymierzae jest pośrednikiemf — takiego, które zostało oparteg na lepszychd obietnicach.3

Komentarz:

1 w TR, BT i N/A 28 występuje lekcja "νυνι" [nyni]; w innych wariantach N/A "νυν" [nyn];
2 w TR występuje lekcja "τετευχεν" [teteuchen]; w BT i N/A "τετυχεν" [tetychen];
3 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Jeremiasza 31:31-34: Oto idą dni — mówi Pan — że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż Ja byłem ich Panem — mówi Pan — Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: Poznajcie Pana! Gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich — mówi Pan — Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <1313> różne, inne, zmienne;
b <5177> uzyskiwać, dostępować;
c <3009> publiczne dzieło, publiczna służba, charytatywny dar, społeczne działanie;
d <2909> lepiej, znaczniej, bardziej doskonale;
e <1242> przymierze, umowa, wola, testament;
f <3316> pośrednik, mediator, rozjemca, arbiter;
g <3549> otrzymywać prawo, ustanowiać;