Przekłady

Gdyby bowiem to pierwsze było bez wad, nie szukanoa by miejscab na drugie.

Słowniki:

a <2212> szukać, pragnąć;
b <5117> miejsce, region;