Przekłady

Gania ich1 bowiem w słowach: [Oto idą dni, mówi Panb, gdy ustanowięc z domem Izraelad i z domem Judye nowee przymierzef].2

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "αυτοις" [autois]; w N/A "αυτους" [autous];
2 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Jeremiasza 31:31-34: Oto idą dni — mówi Pan — że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż Ja byłem ich Panem — mówi Pan — Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: Poznajcie Pana! Gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich — mówi Pan — Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <3201> zarzucać, obwiniać, winić, ganić;
b <2962> pan, władca, rządca;
c <4931> spełniać, oporządzać, realizować;
d <2474> Izrael; Hebr. "יִשְׂרָאֵל" [Jisrael] - Ten, który walczył z Bogiem; Państwo i naród pochodzące od Jakuba, wnuka Abrahama;
e <2448> Juda/Judasz; Hebr. "יְהוּדָה" [Jehuda] - Wielbić
f <1242> przymierze, umowa, wola, testament;
g <2537> nowe, świeże;