Przekłady
Przekład dosłowny:

Wprawdzie i1 w pierwszym (przymierzu) byłya przepisyb dotyczące służeniac Bogu oraz ziemskiee (święte) świętychd.2

Przekład literacki:

Wprawdzie i1 w pierwszym (przymierzu) byłya przepisyb dotyczące służeniac Bogu oraz ziemskiee (Miejsca) Najświętszegod.2

Komentarz:

1 w N/A 28 w wariancie występuje słowo "και" [kai] - i;
2 Możliwe, że jest to nawiązanie do II Księgi Mojżeszowej 25:8: I wystawią mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a mieć, posiadać;
b przepis, rozporządzenie, wyrok, czyn sprawiedliwy;
c służba, akt kultu, uwielbienie;
d święty, poświęcony, oddzielony;
e światowe, doczesne, ziemskie;