Przekłady

Dlatego i pierwsze (przymierze) nie1 jest wprowadzonea bez rozlewu krwi.

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "ουδ" [oud]; w N/A "ουδε" [oude];

Słowniki:

a <1457> poświęcać, odnawiać;