Przekłady

Przez to Duch Świętyb wskazujea, że dopóki istniejeg pierwszy przybytekf, drogae do miejscah świętegod nie została jeszcze objawionac;

Słowniki:

a oznajmiać, pokazywać, wyjawiać;
b święty, poświęcony, oddzielony;
c objawić, uczynić wiodcznym, objawic, wyjawić;
d święty, poświęcony, oddzielony;
e droga, podróż, ścieżka;
f namiot, przybytek;
g mieć, posiadać;
h miejsce postoju, rozruch, niezgoda, zatarg;