Przekłady

Przez to Duch Świętyb wskazujea, że dopóki istniejeg pierwszy przybytekf, drogae do miejscah świętegod nie została jeszcze objawionac;

Słowniki:

a <1213> oznajmiać, pokazywać, wyjawiać;
b <40> święty, poświęcony, oddzielony;
c <5319> objawić, uczynić wiodcznym, objawic, wyjawić;
d <39> święty, poświęcony, oddzielony;
e <3598> droga, podróż, ścieżka;
f <4633> namiot, przybytek;
g <2192> mieć, posiadać;
h <4714> miejsce postoju, rozruch, niezgoda, zatarg;