Przekłady

Początek ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.