Przekłady
Przekład dosłowny:

Początek dobrej nowinya Jezusab Pomazańcac, Syna Bożego1.

Przekład literacki:

Początek ewangeliia Jezusab Chrystusac, Syna Bożego1.

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "υιου του θεου" [hyiou tou theou]; w N/A 28 w wariancie "υιου θεου" [hyiou theou] i nie występuje rodzajnik "του" [tou];

a dobra nowina, ewangelia;
b Jezus/Joszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
c PomazaniecNamaszczony; Termin, którym określano zazwyczaj królów, kapłanów-lewitów i proroków, ale także zapowiedzianego przez Boga Zbawiciela; W języku hebr. "מָשִׁ֫יחַ" [Masziasz] - NamaszczonyMesjasz