Przekłady
Przekład dosłowny:

Wtedy uzdrowiła wielu, którzy mieli sięc źleb różnymid chorobamie i wyrzuciłg wiele demonówf, lecz nie pozwalałh demonome mówići, gdyż wiedziałyh, kim On jest.

Przekład literacki:

Wtedy uzdrowiła wielu dotkniętychb c różnymid chorobamie i wyrzuciłg wiele demonówf, lecz nie pozwalałh demonome mówići, gdyż wiedziałyh, kim On jest.

Słowniki:

a uleczać, uzdrawiać, obsługiwać;
b źle, złowieszczo;
c mieć, posiadać;
d różne, rozmaite, różnorodne;
e choroba, dolegliwość;
f demon, bóstwo;
g wyrzucićzepchnąć, wypędzićwygnaćoddalić, wypchnąć;
h zostawiać, odsyłać, opuszczać, przebaczać, pozwalać;
i mówić, przemawiać;
j znać, zapamiętać, widzieć;