Przekłady
Przekład dosłowny:

na pustkowiuc stał się Jana Zanurzającyb1, wzywającd zanurzeniee, (które odbywa się ze względu na odczuwany) żalf dla przebaczeniag grzechówh.

Przekład literacki:

na pustkowiuc pojawił się Jana Chrzcicielb1, wzywającd do chrztue, który odbywa się ze względu na odczuwany żalf dla przebaczeniag grzechówh.

Różnice w manuskryptach:

1 w N/A 28 w wariancie występuje rodzajnik "ο" [ho];

Słowniki:

a <2491> Jan/Jehochanan; Hebr. "יְהוֹחָנָן" [Jehochanan] - JHWH (Pan) jest łaskawy, Łaska Boża;
b <907> zanurzać, chrzcić, obmywać;
c <2048> opuszczony, samotny, odludny, pustkowia, pustkowie;
d <2784> głosić, ogłaszać, podawać do wiadomości, obwieszczać, oznajmiać, być heroldem;
e <908> zanurzenie, chrzest, obmycie;
f <3341> zmiana myślenia, żałowanie, żal, opamiętanie się, pokutowanie;
g <859> uwolnienie, wyzwolenie, ułaskawienie, pełne przebaczenie;
h <266> grzech, błąd, przeiwinienie, wina;