Przekłady
Przekład dosłowny:

A Jezusb, rozejrzawszy sięa, mówi swoim uczniomc: Jak trudnod będzie wejśćg do Królestwa Bożego tym, którzy mająf pieniądzee!

Przekład literacki:

A Jezusb, rozejrzawszy sięa, rzecze swoim uczniomc: Jak trudnod będzie wejśćg do Królestwa Bożego tym, którzy posiadająf bogactwae!

Odnośniki:

Słowniki:

a <4017> rozglądać się, przeglądać;
b <2424> Jezus/Jeszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
c <3101> uczeń, adept, wychowanek;
d <1423> z trudem, ledwo;
e <5536> pieniądze bogactwo, majątek;
f <2192> mieć, posiadać;
g <1525> wchodzić, przychodzić;