Przekłady

Łatwieja jest wielbłądowi przejść3c przez ucho1b igielne2 niż bogatemud wejśće do Królestwa Bożego.

Różnice w manuskryptach:

1 w N/A 28 w wariancie występuje rodzajnik "της" [tēs];
2 w N/A 28 w wariancie występuje rodzajnik "της" [tēs];
3 w TR i N/A występuje lekcja "διελθειν" [dielthein] - przejść - strong 1330; w BT "εισελθειν" [eiselthein] - wejść - strong 1525;

Słowniki:

a <2123> łatwiej, kosztować mniej trudu;
b <5168> otwór, ucho igielne;
c <1330> przechodzić, przeprawiać się, docierać, dochodzić, przechodzić, przejmować;
d <4145> bogaty, majętny;
e <1525> wchodzić, przychodzić;