Przekłady
Przekład dosłowny:

a kto nie otrzymałbya stokrotnie, teraz, w tym czasieb, domów i bracic, i sióstr, i matek, i dziecid, i póle, wśród prześladowańf, a w nadchodzącymh wiekug – życia wiecznegoi.

Przekład literacki:

a kto nie otrzymałbya stokrotnie, teraz, w tym czasieb, domów i bracic, i sióstr, i matek, i dziecid, i póle, wśród prześladowańf, a w nadchodzącejh rzeczywistościg – życia wiecznegoi.

Odnośniki:

Słowniki:

a <2983> przyjmować, odebierać, brać;
b <2540> pora, czas, stosowny czas;
c <80> brat, osoba bliska; brat w sensie rodzinnym i duchowym. Słowo można tłumaczyć - "z jednego łona";
d <5043> dziecko, potomek;
e <68> pole, rola, posiadłość wiejska, wieś, wioska;
f <1375> prześladowanie, ściganie;
g <165> wiek, cykl czasu;
h <2064> przychodzić, chodzić;
i <166> wieczny, nieskończony;