Przekłady

Wielu zaś pierwszycha będzie ostatnimi, a ostatnich1b pierwszymia.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i N/A 28 w wariancie występuje rodzajnik "οι" [hoi]; rodzajnik nie występuje "οι" [hoi];

Słowniki:

a <4413> pierwszy, ten przed, główny, najważniejszy;
b <2078> ostatni, końcowy, w końcu, ostateczny;