Przekłady

Gdy zbliżali się do Jeruzalem, do Betfage i do Betanii, w pobliżu Góry Oliwnej, posłał dwóch spośród swoich uczniów,