Przekłady
Przekład dosłowny:

Gdy zbliżają się do Jeruzalem1a, do Betfage2b i do Betaniic, w pobliżu Góry Oliwnej3, posyła dwóch spośród swoich uczniów,4

Przekład literacki:

Gdy zbliżali się do Jeruzalem1a, do Betfage2b i do Betaniic, w pobliżu Góry Oliwnej3, posłał dwóch spośród swoich uczniów,4

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "ιερουσαλημ" [ierousalēm]; w N/A "ιεροσολυμα" [ierosolyma];
2 w TR i N/A występuje lekcja "βηθφαγη" [bēthfagē]; w BT "βηθσφαγη" [bēthsfagē];
3 Góra Olwina; wzniesienie położone na wschód od Jerozolimy (obecnie wschodnia część Jerozolimy);
4 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Zachariasza 14:4: Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu, tak że Góra Oliwna rozpadnie się w środku na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. Połowa góry cofnie się na północ, a druga połowa na południe. (Biblia Warszawska);

a Jerozolima; Hebr. "יְרוּשָׁלַ֫םִ" - [Jeruszalaim] - Dziedzictwo pokojuFundament pokoju; Miasto w Judei; Stolica polityczna i duchowa Izraela; 
b Betfage; Miejscowość położona na wschodnim zboczu Góry Oliwnej;
c Betania; Aram. dom utrapienia; Miasto w Izraelu na Zachodnim Brzegu; Obecnie Al-Ajzarija;