Przekłady
Przekład dosłowny:

Gdy zbliżają sięa do Jeruzalem1b, do Betfage2c i do Betaniid, w pobliżu Górye Oliwnejf3, posyłag dwóch spośród swoich uczniówh,

Przekład literacki:

Gdy zbliżali sięa do Jerozolimy1b, do Betfage2c i do Betaniid, w pobliżu Górye Oliwnejf3, posłałg dwóch spośród swoich uczniówh,

Komentarz:

3 Góra Olwina; wzniesienie położone na wschód od Jerozolimy (obecnie wschodnia część Jerozolimy);

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "ιερουσαλημ" [ierousalēm] - strong 2419; w N/A "ιεροσολυμα" [ierosolyma] - strong 2414;
2 w TR i N/A występuje lekcja "βηθφαγη" [bēthfagē]; w BT "βηθσφαγη" [bēthsfagē];

Odnośniki:

Słowniki:

a <1448> zbliżać się, podchodzić;
b <2419> Jeruzalem, Jerozolima; Hebr. "יְרוּשָׁלַ֫םִ" - [Jeruszalaim] - Dziedzictwo pokojuFundament pokoju; Miasto w Judei; Stolica polityczna i duchowa Izraela; 
c <967> Betfage; Miejscowość położona na wschodnim zboczu Góry Oliwnej;
d <963> Betania; Aram. dom utrapienia; Miasto w Izraelu na Zachodnim Brzegu; Obecnie Al-Ajzarija;
e <3735> góra, wzniesienie;
f <1636> drzewo oliwkowe, drzewo oliwne, oliwka;
g <649> wysyłać, posyłać, odwracać, oddalać;
h <3101> uczeń, adept, wychowanek;