Przekłady
Przekład dosłowny:

W odpowiedzi Jezus1a kieruje do nich słowa: Miejcie wiarę w Boga!

Przekład literacki:

W odpowiedzi Jezus1a skierował do nich słowa: Miejcie wiarę w Boga!

Komentarz:

1 w TR nie występuje rodzajnik "ο" [ho];

Słowniki:

a Jezus/Joszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;