Przekłady

A gdy stoicie1 i modlicie się, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komuś, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze wykroczenia.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "στηκητε" [stēkēte] - stalibyście, trwalibyście; w N/A "στηκετε" [stēkete] - stoicie, trwacie;