Przekłady

A gdybyście stali1a, modląc sięb, odpuszczajciec, jeśli macied coś przeciwko komuś, aby i Ojciece wasz, który jest w niebief, odpuściłc wam wasze wykroczeniag.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "στηκητε" [stēkēte] - stalibyście, trwalibyście; w N/A "στηκετε" [stēkete] - stoicie, trwacie;

Słowniki:

a stać, trwać;
b modlić się, błagać, prosić;
c zostawiać, odsyłać, opuszczać, przebaczać, pozwalać;
d mieć, posiadać;
e ojciec, przodek;
f niebo, niebiosa;
g upadek, występek;