Przekłady

I zaczął do nich przemawiać1 w przypowieściach: Pewien człowiek zasadził2 winnicę, otoczył ją murem, wykopał dół pod tłocznię, wzniósł wieżę, wynajął3 to rolnikom — i odjechał.4

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "λεγειν" [legein]; w N/A "λαλειν" [lalein];
2 w TR i BT występuje lekcja "εφυτευσεν ανθρωπος" [efyteusen anthrōpos] - zasadził człowiek; w N/A "ανθρωπος εφυτευσεν" [anthrōpos efyteusen] - człowiek zasadził;
3 w TR i BT występuje lekcja "εξεδοτο" [eksedoto]; w N/A "εξεδετο" [eksedeto];
4 Możliwe, że jest to nawiązanie do Psalmu 80:9: Tyś przeniósł winorośl z Egiptu,Wygnałeś narody i ją zasadziłeś.; Księgi Izajasza 8:14-15: Zaśpiewam mojemu ulubieńcowi ulubioną jego pieśń o jego winnicy. Ulubieniec mój miał winnicę na pagórku urodzajnym. Przekopał ją i oczyścił z kamieni, i zasadził w niej szlachetne szczepy. Zbudował w niej wieżę i wykuł w niej prasę, oczekiwał, że wyda szlachetne grona, lecz ona wydała złe owoce. Teraz więc, obywatele jeruzalemscy i mężowie judzcy, rozsądźcie między mną i między moją winnicą! Cóż jeszcze należało uczynić mojej winnicy, czego ja jej nie uczyniłem? Dlaczego oczekiwałem, że wyda szlachetne grona, a ona wydała złe owoce? Otóż teraz chcę wam ogłosić, co uczynię z moją winnicą: Rozbiorę jej płot, aby ją spasiono, rozwalę jej mur, aby ją zdeptano. Zniszczę ją doszczętnie: Nie będzie przycinana ani okopywana, ale porośnie cierniem i ostem, nadto nakażę obłokom, by na nią nie spuszczały deszczu. Zaiste, winnicą Pana Zastępów jest dom izraelski, a mężowie judzcy ulubioną jego latoroślą. Oczekiwał prawa, a oto - bezprawie; sprawiedliwości, a oto - krzyk.; Księgi Jeremiasza 2:21: A przecież to Ja zasadziłem cię jako szlachetną winorośl, cały szczep prawdziwy, a jakże mi się zmieniłaś na krzew zwyrodniały, na winorośl dziką! (Biblia Warszawska);