Przekłady

I starali się Go schwytać, lecz obawiali się tłumu; zrozumieli bowiem, że przeciw nim wypowiedział tę przypowieść. I zostawiwszy Go – odeszli.