Przekłady

I starali sięa Go schwytaćb, lecz obawiali sięc tłumu; zrozumielid bowiem, że przeciw nim wypowiedziałf tę przypowieśće. I zostawiwszyg Go – odeszlih.

Słowniki:

a szukać, pragnąć;
b chwytać, zbodbywać, trzymać się, uzyskiwać, zachowywać, zatrzymywać;
c bojący się, lękający się; termin, którym określano nieobrzezanych a wierzących w monoteizm nie-Żydów (pogan) zachowujących przykazania Noachidów;
d poznawać, uczyć się, nabywać wiedzy;
e przykład, porównanie;
f mówić, polecić;
g zostawiać, odsyłać, opuszczać, przebaczać, pozwalać;
h odchodzić, przychodzić, powracać, wracać;