Przekłady

Wtedy1 Jezusa im powiedział: Co cesarskieb oddajcie2 cezarowib, a co Boże — Bogu. I zaczęli3 Go podziwiać3.4

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "και αποκριθεις" [kai apokritheis] - a odpowiedziawszy; w N/A "ο δε" [ho de] - (oni) zaś;
2 w TR i BT występuje lekcja "αποδοτε τα καισαρος" [apodote ta kaisaros] - oddajcie (co) Cezara; w N/A "τα καισαρος αποδοτε" [ta kaisaros apodote] - (co) Cezara oddajcie;
3 w TR i BT występuje lekcja "εθαυμασαν" [ethaumasan] - zadziwili się; w N/A "εξεθαυμαζον" [eksethaumazon] - dziwili się;
4 Możliwe, że jest to nawiązanie do II Księgi Mojżeszowej 30:12-16: Gdy będziesz liczył synów izraelskich, podlegających spisowi, każdy złoży dla Pana okup za swoje życie podczas spisu, aby nie spadła na nich jakaś plaga, gdy będą spisywani. A to niech da każdy, kto podlega spisowi: Pół sykla według sykla świątynnego, a sykl to dwadzieścia gerów. Pół sykla wynosi więc dar ofiarny dla Pana. Każdy, kto podlega spisowi, od dwudziestego roku życia wzwyż, niech da dar ofiarny dla Pana. Bogaty nie da więcej, a ubogi nie da mniej niż pół sykla jako dar ofiarny dla Pana, na okup za wasze życie. Weźmiesz te pieniądze jako przebłaganie od synów izraelskich i przeznaczysz je na służbę przy Namiocie Zgromadzenia. Będzie to dla synów izraelskich na pamiątkę przed Panem okupem za wasze życie. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a Jezus/Joszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
b Cezar; Władca rzymski; Termin wywodzący się od Gajusza Juliusza Cezara (Gaius Iulius Caesar), ur. 12 lipca 100 p.n.e. (13 lipca 102 r. p.n.e. – koncepcja Mommsena i Diona) w Rzymie, zm. 15 marca 44 r. p.n.e. tamże;