Przekłady

Wyda zaś1 na śmierć brat brata, a ojciec dziecko; powstaną dzieci przeciw rodzicom i doprowadzą do ich śmierci.2

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "παραδωσει δε" [paradōsei de] - wyda zaś; w N/A "και παραδωσει" [kai paradōsei] - i wyda;
2 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Micheasza 7:6: Bo syn lekceważy ojca, córka powstaje przeciwko matce, synowa przeciwko teściowej, a właśni domownicy są nieprzyjaciółmi człowieka. (Biblia Warszawska);